D13_031

(Baksida till D13_032)

10
Kårarp i Wyfolcka
härad och Weetha sochn