D13_033

(Baksida till D13_034)

11
Westra Eldslösa
Wyfolka härad
Möhleby sochn