D13_037

(Baksida till D13_039)

13
Öster Eldslösa i
Wyfolcka härad och
Möhlby sochn