D13_040

(Baksida till D13_041)

14.
Wester Nederlösa by
Wyfolcka härad Normlösa
sochn