D13_042

(Baksida till D13_043 och D13_044)

15.
Gåflösa i
Wyfolka härad Norm-
lösa sochn