D13_046

(Kartakt inskannad i två delar:
D13_045 Hela texten, Notarum Explicatio
D13_046 Hela kartbilden med text
)

(Text på kartbilden, åkern ned till husen:)
Dungjordh
Leer och dungiordh
Leer jordh
Bergh
Leer och dung-jordh
Jord leer och dungjordh
Leer jordh
Leer jordh
Dunghjordh
iordh dung sand och öhr jordh
öriord
Leer mylla
Maa wall
Leer jordh
lerjordh
Leer iordh
Leer och dung-jordh
Dunge jordh
dung-jordh
Dung-jordh
ör
swart mylla
Leer jordh
Leer mylla
Dung jordh
Leer iordh
Dung-jordh
Leer och swart-mylla
Leer mylla
Leeer-mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer-jordh
Leer och swart-mylla
Dung-jordh
Swart mylla
Leer och dungjordh
dung-jordh
(Text t.v. om åkern:)
Vllja engh möther på denne sydan
Sönnder engen till heela byen
(T.h. om åkern:)
Hårdh wall
Haget eller Ryss enges hagen till heela
byn, är mest starr
Nilsses hage
Hårdh wall
(Text från och med husen och nedåt:)
Stugu
Stugu
Skotteby byy
Swin wall eller Wall gaata
Månse hage parck
Nya Jntaga till hela byn Månses hage parck
Torp
Torp
Sand iordh
Leeriordh

Lyck moaan till hela byn
Nilsses gräässhage
Leer och swart myll
Swart mylla
Leer och dung jordh
Leermylla
Dung-jordh
Leermylla
Lermylla
Leer mylla
leer jordh
leer jordh
Leer och dungiordh
Dung jordh
Leer jordh

Öhr jordh
Öhr och leerjordh
Leerjordh
Öhr jordh
Öhr och leer jordh
Leerjordh
ör jordh
öhr jordh
öhr och leerjordh
Leerjordh
Leer-jordh
Öhr jordh
Öhr jordh
Öhr jordh
Leer-jordh
Dungh-jordh
leer jordh
Leer jordh
Leer-jordh
Leerjordh
Bets hage till heela byen
Öhr jordh
Öhr jordh
Öhr jordh
Öhr och leer
Ler jordh
Leer och dungiordh
Leer-jordh
Leer och dung-jordh
Leer och dung-jordh

Lundta egor taga
Nedrigh och tufwigh engh
Torp
Wyby ägor mötha på denne sydan
Leer-jordh
Leer och dung-jordh
Stoor engen till heela byen i Skotteby
Korarp och Lundta ägor mötha

Scala Vlnarum