D13_047

(Baksida till D12_049)

17
Nible
Wyfolka härad och Sya
sochn