D13_048

Uppvikt flik till D12_049, där kartbilden visas
Texten finns på D13_050