D13_049

(Kartakt inskannad i flera delar:
D13_047 Baksida
D13_048 Baksida med uppvikt flik utan text
D13_049 Kartbild
D13_050 Text Notarum Explicatio
)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kårarp ägor taga emot
Röfälla ägor emot
Höke ägor stöta
Dee andra grannas hage
Dhee andra grannas
Paplinge ägor
Den andre grans betes hage
Nyble uth.mark
på denne sydan
Päplinge ägor emoth

Leer jordh
Hård wall
stark leera
Ängh kallas Stoorhagen till heela byn
Leera
Leer-jord
leer jord
godh leera
leer
Nyble by
leer jord
leer jord
leer jord
leerjord
leer jord
leer jordh
Leer
leer
leer jordh
leer jord

leer jord
Siör leer
leera jordh
leera
leera
linda
leer jordh
backe
Ängh kallas Söörhagen till heela byn af hårdwall
Betes backe
leer jord
backe
leer jord
leer
Beetes mark till heela byn
dhe andra grannas grääs- sampt betes-hagar
stark siör leer
leera
leer
skiör
lera jord
lera
jord siör
leer leera jord
Denn andra grannens beteshage
Ny fälla
Wall ga-ta
Trulses beteshage
Truls åcker lycka
Dhe andra grannas park
Trulses grääshage af kiärr och hård wall

Scala ulnarum

                            Verte