D13_053

(Baksida till D13_054)

19
Utterstorp i
Walkebo härad
Nykyl sochn