D13_055

(Baksida till D13_057)

20.
Häggebo /och/ Humbletorp
Walkebo härad
Nykyl sochn