D13_058

(Baksida till D13_059)

21
Krångesta by
Walkebo härad
Gammelkyl sochn