D13_060

(Baksida till D13_061)

22.
Åndebo by
Walkebo härad
Gammelkyl sochn