D13_061

(Kartakt i flera delar:
D13_060 Baksida
D13_061 Kartbild
D13_062 Text Notarum Explicatio
)

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Glugg ägor möta
Bommedahls ägor mötha
Tiggesboo ägor
Huggarp ägor
Fagerhultz ägor
Biörk hult ägor möther
Öfwärs ägor stöta emoth på denne sydan
Rummeboo ägor mötha

(Text på vänstra delen av kartan:)
Råsten
Råå
teeg
Torp kallas Karpengen
Måse
Råsten
Skogs hagen
lycka
Knechtetorp
denn andra grannens hagar och ängiar
Hage
Torp lycka
Skogs backe
Bergs Engen
backe
Råsten

(Text i mittenpertiet, åker mm.:)
Stor Engen
Skogs-backe
backe
den andra grannens hage
Kiärr engh
giärs hagen af hård och något kiärr
flåt leera
lera
Jälms Hangnen humpen af kiärr
den andra grannens hump
den andra grannens hump
Hultz humpen
backe
kiär
san jordh
öhr jordh
ör
san jord
san jordh
ör
San jord
Åndebo by
Badstugu engen af kiärr och hard-wall
sanjord
flot lera
lera
flåth lera
lera
ör
ör jordh
ör
ör
Betes backe

(Text på högra delen av kartan:)
Mose
Sten gryt
Skog af tall- och något litit gran
Ny fälla
Mose
Moar och bergh
steengryt
Moar och bergh
Moar och bergh
Moar och steengryt
talle moar
obytter dehl
Mosse
En disputerligh Platz emillan Biörk- Måsshult och Åndeboo
Råsten

Scala Ulnarum