D13_064

(Baksida till D13_065)

24.
Blackstorp i
Walkebo härad Gammelkyl
sochn