D13_066

(Baksida till D13_067)

25.
Skillinge i Walkebo härad Gam-
melkyl sochn