D13_068

(Baksida till D13_069)

26.
Rakery i
Walkebo härad och
Rakery kyrckeby