D13_071

(Kartakt i två delar: D13_071 kartbild
D13_072 Text Notarum Explicatio
Text på kartbilden, först runtom medsols:
)

Bancke-bergs hagar
Fohlåssa ägor möther
Banckebergs ägor
Nybbele ägor
De andra grannas hagar
Solmark giärde
Kappelans gårds
Wickensta ägor
Prästegårds ägor
Siösta ägor taga emoth
Ahlorp ägor

Ösarps vthmark
Hage kallas Kohagen skough af kiärrgran
Hage kallas Lille Skogshagen
Skough Bankebergh
Engh kallas Humpen
Banckebergs humpar
Banckebergs bys gräshage littera F
Engh kallas Stoor-gräss-wäxt
och skryn engh af hårdh-wall- är mykit tuwigh

dung-jordh
dungjord
dung-jordh
dung-jordh
ler-jordh
ler-jordh
san blan-dat jordh
san blan-dat jordh
sanblandat jordh
Åsarp tomp
De andra grannas tompt
Åsarps ödes tompt
Tompt till heela byn
Banckebergh by

Engh hollma
dung jordh
stark lera
stark lera
dungh-jordh
stark lera
stark lera
lera jordh
ler jordh
ler jordh
ler-jordh
ler-jordh
ler-jordh
ler-jordh
dungjordh
dungjordh
dungjordh

gräshage kallas Aspehagen
Ler-jordh
ler jord
stark lera
ler-jordh
Ladugård
Åsarp
hård enge wall
Hage kallas Biuhl-hagen
hård-wall

Scala ulnarum