D13_073

(Baksida till D13_075)

28.
Gåhlsta i
Hanekinds härad och
Slaka sochn