D13_078

(Baksida till D13_080)

30
Allguvi by
Kaga sochn och
Hanekinds härad