D13_081

(Baksida till D13_082)

31
Siggantorp
Hanekinds och Sancte
Lars sochn