D13_084

(Baksida till D13_086)

32.
Säby gård med
Torpa och
Fallmo byar med någre torp
Hanekindz härad
Wist sochn

Råå och Röörs Charta