D13_087

(Baksida till D13_088)

33.
Haleby herregår med
Myrhagen,
Nysäter
Hagsäter och
Hellgesäter
Skiärkinds härad
och sochn

Råå och röörs charta