D13_089

(Baksida till D13_091)

34.
Brokinds herregård med
Wiggby och
Sundzmåhla
Kindz härad
Wålhnäs sochn

Råå och Röörs Charta