D13_094

(Baksida till D13_095)

36.
Marsätters herregård
Hammarkindz härad
Gryt sochn

Råå och Röörs Charta