D13_096

(Baksida till D13_097)

37.

Belägenheten innom     } Reenstad
hwar andra med            } Ramstad
deras                             } Gottorp
Rå och Röör samt         } Åhs och
bohlstada skillnader     } Swartekiälla
etcetera                        } Lysings härad
                                        Svanshals sochn