D13_099

(Baksida till D13_100, texten delvis borta)

38.
Angår Rå och R[öör]

Distancen emillan ...
Ållonö steenhuus i
Östkinds härad
och Steenby sochn
Herregårdens underlig[gande]
Timmergata. Ladugård Timmergat[a]
samma sochn