D13_100

Geometrisk afrytningh
oppå Distantsen emillan Ållonöö
steenhuuss i Stenby sochn /och/ Öskinds häradh
sampt herregårdens undherliggandhe
ladugårdh Timmergata hemman 1. på
andra sydan Bråwykan i Kårmårdhen
och samma sochn belägen; hwilken
Distants befinnes 8020 alnar
linia recta. Hwar widh hans Excellens
Konglige rådet berättadhe sig i anseende
till Cituation Transportern ladu-
gårdhen till siööstrandhen derest nu
torpet Sandwyken finnes upbygdt,
och så medelst kommer ladugårdhen
in mooth 2000 ahlnar nermare Ållo-
nöö herregårdh.

Afmätt och förfärdigat Anno
1685 af
                Samuel Melander

(Text på kartbilden:)
Timmergata ladugårdh
Sandhwyks torppet
Skieps leeden
Bråwyken
Ållonöö gårdh

Scala Ulnarum