D13_104

(Baksida till D13_105.
Upp och nedvänd text överst, avskuren:
)
... öfuer Tohrönsborgh huilken är utaf  Archiwi handlingar? med dess beskaffenheet Ext...

(Längs vänstra sidan:)
Toröönsborg

(Nedtill:)
G 13

40
Torönsborg på Torön
Hammarkindz härad ock
Skiällwyk sochn, till
Sancta Anna Capell

G. 13.

Råå och Röörs Charta