D13_106

(Baksida till D13_107, kartan lagad och delar av texten dold)

Hanekinds härad Kiä(rna sochn)
 
41
Röörgången kring om (Lager-)
lunda Herregård /och/ L(ädinge-)
lunda by

Rå och Rörscharta