D13_110

(Baksida till D13_113)

42.
Twistige tracten emillan
Östergiöthlandz och
Södermannelandz
höfdingedömmen nemligen