D13_113

(Karta inskannad i flera delar:
D13_109 till D13_112 baksidor
D13_113 Övre delen av kartbilden
D13_114 nedre delen av kartan
     och text Notarum Explicatio
)

(Text på denna del av kartbilden
Kartan svårläst pga färgförändringar:
)
Swartsiöö wyse
Swartsiöön
Öster Götlands del
Stoor släät måse
holme
Swartsiöö måse
kiärr
Bergh
Bergh
Säfsiöö holmar
Säfwe siöö
Koldam
Stoort bergh
Öfwers hyttan
Mo..m jordh
Öfwerhytta engh
Wyde och måss wald

Stoora kier engh
Sten stubbar
Kier dam
Steen
Röökiärs engh alt öfwer skougången
Tall mogar och liungmark medh bergh, måssar och kiär
Skougen af stor tall, sampt gran biörk och ahl ibbland
Lindh
sydh vall
Engs parcka

Kiärr    och måssar
Kåhlbåtn
Röökiärss wyse
Många bergh
Tall, gran, och någott biörk och på somblige stellen
Bergh
Stor skough af tall mehrendelss
Stort bergh
Dhenne ängh af en dehl hårdhwall sampt een
kerr och måsswall, aldeles skougången
 
Måssar och kiärr
Stoort     bergh
Stoora bergh
Måssa
Tall gran, biörck och ahlskough

Ungh skough af tall och något gran
Ungh skough medh tall och gran
Swartt måssen
Bets wall
Sandh
Härs torp
Engh
Kalfhage
Sandh
Sandh
Sandh
sandh jordh
Betshage
Slotter kiers engen
lycka
sand-jordh
Räddskogh torppet
hage
Enge hage
Ungh skoug af tall, biörck sampt något ahl på fåå stellen
Sydhwaldh, biörck- ahl och wydskough
Attorph
Sandh och mull
Lera och mull
hårdh måsswall
Håfmans täppa
Liungwall och biörckskough

Swartmåsse wyse
Stoort bergh
Måssa
Ungh biörck tall och granskough
Måssa
Ungh skough af tall biörk och något gran
Liungbola underliggande Åtorp
Sydhwall örmark
Jon Smedh brukar
leer och måsswall
Liungboostuga
Moo mark

(Texten till resten av kartan kan ses och läsas under D13_114)