D13_115

(Baksida till D13_117)

43
                                    {Strydige parkar emellan
Tvistige rålinier          {godzen under Biörkwyk och
                                    {hemmanen Säfvetorp och
                                    {Syttorp

uti Ryby sochn och Skiärkinds härad
G:13