D14_003

(Insida till D14-s pärm, text:)

Reviderad och jämförd med Registret och jor-
deboken, i hvilken de nya antekningarna äro ut-
märkta med 14. Stockholm den 31 augusti 1872
                     +
                                    N. Westerstrand


(Text på högra sidan:)
Tit Östergöthland    Åkerbo sochn