D14_004_Register_1

   
Östergöthland

Lähnet    Härad            Socknen            Hemmans Nampnet                    Cartorne
                                                                                                                Numero folio  
                                                                {Lilla Jdingstad                            1        2
                                    {Österharg          {Granby                                        2        6
                                    {                          {Knylinge                                     3        10
                                    {
                                    {Rysta                  Sielf                                             4        14
                                    {
                                    {Nääsby               Nääsby herregård med dess torp  5       18
                                    {                           Ägor till Prästorp, Skogstorp
                                    {                           och Finners-torp
                                    {                   
                                    {                        {Fyrby samt ägor till Månsta,
                                    {                        {Ernsta och Prästgården                  6        22
                                    {                        {Rennefiälla samt äng till Lundby  7       261
                                    {Lilla Kyrckia   {Fröö samt tvistepark                 }  8        30 
              Åkerbo          {                        {            med Grimsta                 }
                                    {
                                    {Skruckeby          Förråd                                            9        35
                                    {
                                    {Törnvalla          {Skiäggesta                                    10        38
                           vide information         {Himma                                         11        42
                           Stratomta  
                                                                {Jeppesta medh Öfverby    }        12        47
                                    {Wåldsberga       {samt äng til Gammaltorp  }
                                    {Wårdsberg och  {Swysta by samt äng                    13        49
                                    {Landeryd           {till Åhnsta                                   22        82
                                    { 
                                    {Törnvalla            Stratomta samt ut-            }        14        52
                                    {                            jordar till Linghem och    }      
                                    {                            Bölstomta                         }
                                    {
                                    {                          {Giösta                                   19.15.17.   57.65.72
                                    {                          {Ring                                       16.20.       61.75.
                                    {                          {Måsänder samt åker        }         17        65 
                                    {                          {till Hagby                        }
                                    {Öhrtomta           {Klefsta                                       18        69
            Bankekinds     {                           {Giöstad                                      19        72
                                    {                           {Kyrkojord                                  20        75   Charta folio
                                   
{                           {Åhs samt jntagor till     }           20        75       28    107
                                    {                                       Bransås               }
                                    {                           {Höfwersböhl                              21       79        29    111
                                    {                           {Skogshygge till Biörntorp         22       82
                                    {
                                    {Grebo                  Redinge medh Onstorp     }
                                    {                            samt ägor till Webbantorp }       22        82
                                    {                            och Klockaregården          } 
                                    {
                                    {                         {Sinnerstad samt Bjärstad äng      23        86
                                    {                         {Fillinge                                        23        86       22    82
                                    {Svinstad           {Neder Erichsta    }samt utjor-}
                                    {                         {Öfwer Erichsta   }dar till       }    24        91
                                    {                              Strömsbro och Wadstorp    } 
                                    {
                                    {Askeby             {Greby och    }samt ägor till  } 
                                    {                         {Stolpetorp    }Askeby och    }     25        95   
                                    {                                               }Prästegården   }
                                    {                                              
                                    {                                               och Torp         }  
                                    {Werna                Härrsätters Kongsgård        }        26        99
                                    {                          med ägor till Hullsäter       }      
                                    {                                              
                                    {Landeryd           Sörby                                            27        103

(Överstrukna rader:)
                                    {Öhrtomta         {Åhs                                                28        107
                                    {                        {Höfwersböle                                  29        111           
   

________________________
1) Oklart till viken rad hemmansnamnen hör. Äng till Lundby
redovisas ev. som Numero 6, fol. 22