D14_005_Register_2

Länet    Härad            Sochnen                Hemmans namnen            Cartorne
                                                                                                        Numero folio
                                    {                        {Schiäfvy                            30        113
                                    {                        {Åby                                   31        117
                                    {                        {Wiggeby                            32        121
                                    {                        {Westerby                            33        125
         Skiärkindz         {Skiärkindz       {Frystad samt tvistepark }
                                    {                        {med Norsholm               }  34        129
                                    {                        {Bostorp                                6        23
                                    {                         Backa samt           }            35        132
                                    {                         Capellansgården   }
                                    {
                                    {Gåålby             Spolstad                               36        135
                                    {
                                    {Yxnerum          Fassingstorp                        37        138
                                    {
                                    {Giesta             {Giesta och    }samt        }
                                                             {Kulla            }ägor till   }    38        140
                                                               Hannebörka och Prästegården 

    Collationerat och folienerat  ...t Jnventeringen den 15 January
                                                        Anno 1701