D14_006

(Baksida till D14_007)

1.
Lilla Jdingsta
Åkerbo härad
Öster Harg sochn