D14_008

(Baksida till D14_009)

2.
Granby
Åkerbo härad
Öster Harg sochn