D14_010

(Baksida till D14_011)

3.
Knylinge
Åkerbo härad
Österharg sochn