D14_012

(Baksida till D14_013)

4.
Sielf
Åkerbo härad
Rysta sochn