D14_014

(Baksida till D14_016)

5.
Nääsby herregård
Åkerbo härad
Nääsby sochn