D14_017

(Baksida till D14_018)

6.
Fyrby
Åkerbo härad
Lilla Kyrckia sochn