D14_019

(Baksida till D14_021)

7.
Rennefiälla
Åkerbo härad
Lilla Kyrckia sochn