D14_020

(Under en nedvikt flik till D14_021 kan rubriken läsas:)

Charta öfwer Rennefiälla i Lillekyrckie sochn och Åkerbo häradh