D14_022

(Baksida till D14_023 och D14_024)

Fröö
Åkerbo härad
Lillkyrkio sochn