D14_023

(Här kan rubriken till D14_024 läsas i sin helhet:)

Geometrisch Charta öfwer Fröö i Lillkycrk sochn och Åkerbo häradh