D14_025

(Baksida till D14_026)

9.
Förråd
Åkerbo härad
Skruckeby sochn