D14_027

(Baksida till D14_029)

10.
Skiäggesta
Åkerbo härad
Törnvalla sochn