D14_030

(Baksida till D14_032)

11.
Himna
Åkerbo (överstruket och ersatt med:) Banckekinds härad
Wålldberg sochn
Hvar af 2 hemman Numero 5 och 6
lyda till Törnewalla sochn uti
Banckekinds härad

NotaBene Våldsberg sochn hörer
heelt och hållen till
Banckekinds härad men
Törnewalla är både i Ban-
kekinds och Åkerbo härader
har altså landtmätaren här intit annoterat Himna rätt
....(Texten bortskuren)