D14_033

(Baksida till D14_035)

12
Jeppesta och Öfverby
Bankekinds härad
Wålldbergs sochn